Lassus Orthodontie in Amsterdam

Lassus Orthodontie is orthodontiepraktijk in amsterdam en omgeving. Waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen voor een recht gebid

Contact

Adres:Apollolaan 174, 1077 BH Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer020-2104006
Organisatie:Onderdeel van Lassus Tandartsen
Zorgkaartnederland:6.8 van de 10 op basis van 4 ervaringen
Reviews orthodontist.contact:6.3 van de 10 op basis van 48 ervaringen

Orthodontiepraktijk amsterdam

Orthodontie Amsterdam, Apollolaan 174, 1077 BH Amsterdam, Nederland
Route: Apollolaan 174, 1077 BH Amsterdam, Nederland

Openingstijden Lassus Orthodontie

Maandag08:00-17:30
Dinsdag08:00-17:30
Woensdag08:00-17:30
Donderdag08:00-17:30
Vrijdag08:00-17:30
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten
Met spoed een orthodontist nodig? Bekijk andere orthodontisten in amsterdam, of probeer het noodnummer van Lassus Orthodontie

Afspraak maken bij Lassus Orthodontie

Voor het maken van een afspraak met orthodontiepraktijk Lassus Orthodontie neem je contact op met de receptie. Dit kan je doen met bovenstaande contactinformatie of ga naar de orthodontie praktijk op Apollolaan 174 1077 BH Amsterdam.

Soorten beugels

Kosten Beugel amsterdam

Zoals bij de meeste orthodontiepraktijken verschillen de kosten van Lassus Orthodontie per geval. Gerenommeerde orthodontisten houden je altijd goed op de hoogte van welke kosten je gaat maken voor je beugel amsterdam. Mocht ertoch nog onduidelijk zijn vraag het aan Lassus Orthodontie, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Zorgverzekering beugel vergoed?

Als cliënt ben je zelf verantwoordelijk voor het declareren van orthodontie kosten bij je zorgverzekering. Kijk dit goed na voor je een afspraak maakt met Lassus Orthodontie. Zo kan de orthodontist amsterdam rekening houden met de voorwaardenen limitaties van je zorgverzekering. Heb je bijvoorbeeld een maximaal bedrag beschikbaar voor je beugel? Dan kan Lassus Orthodontie helpen binnen deze grens te blijven.

De Orthodontisten, Lassus Orthodontie

Andere orthodontisten omgeving amsterdam

47 reacties op “Lassus Orthodontie in Amsterdam”

 1. giovanni giaretta

  (Vertaald door Google) Ze worden steeds beter als kliniek, maar de voormalige orthodontist Dennis Schyfsma kon niets schelen over jou als patiënt, hij beantwoordt letterlijk nooit één enkele vraag die je voor hem hebt. Ze veranderden ook van locatie zonder iets aan de klanten te communiceren. Sinds een jaar werkt er een nieuwe orthodontist en is de sfeer en situatie verbeterd. Ze plannen vaak een afspraak met verschillende assistenten die slecht met elkaar communiceren. Ik heb ze verschillende keren gevraagd om met dezelfde persoon te werken, maar na een tijdje veranderen ze steeds van persoon. Als je daarheen gaat, vraag dan gewoon om met Riccardo en Asaij te werken.

  (Origineel)
  They are improving as a clinic, however the former orthodontist Dennis Schyfsma couldn’t give care less about you as a patient, he literally never answer one single question you have for him. They also changed locations without to communicate anything to the clients. Since one year a new orthodontist is working there and the atmosphere and the situation has improved. They are often scheduling appointment with different assistances who poorly comunicate between them. I asked them several time to work with the same person but after a while they keep change the person. If you go there just ask to work with Riccardo and Asaij.

 2. K

  (Vertaald door Google) Herinneringen gekregen per mail, sms over mijn afspraak de volgende dag. Een Uber gepland om op tijd in Lassus te komen (omdat het ver van mijn oorspronkelijke kliniek in Keizer is). Ik kom op de dag van en er is mij verteld dat we een nieuwe afspraak moeten maken omdat de aligners gisteren niet zijn aangekomen zoals gepland.

  Had ik niet gisteren of uiterlijk op de hoogte kunnen worden gebracht wanneer het kantoor vandaag is geopend? Tijd uit mijn dag nemen en tevergeefs voor twee Ubers betalen past niet bij mij – het is gewoon ongeorganiseerd en onprofessioneel. De kliniek zou op zijn minst moeten aanbieden om de reiskosten die ik voor niets heb betaald te vergoeden.

  Over het eigenlijke tandartswerk kan ik nog niets zeggen, ik heb sinds mijn intake in mei eindeloze (en dure) consulten en gesprekken…

  Maar toen ik gebeld werd, werd mij beloofd de afspraak te verzetten.

  (Origineel)
  Got reminders by mail, SMS about my appointment the next day. Scheduled an Uber to get to Lassus in time (as it’s far from my original clinic at Keizer). I show up the day of and am told we will have to reschedule as the aligners did not arrive yesterday as planned.

  Could I not have been notified yesterday or at the latest when the office opened today? Taking time out of my day and paying for two Ubers in vain doesn’t sit right with me – it’s just disorganized and unprofessional. At the very least the clinic should offer to reimburse the travel costs I paid for nothing.

  As for the actual dentist work I cannot comment on yet, I’ve been having endless (and expensive) consultations and talks since my intake in May…

  Yet to receive the call I was promised to reschedule the appointment.

 3. Caspar Beekhuizen

  (Vertaald door Google) De orthodontist waarmee ik werkte was geweldig, maar de receptioniste erg onaangenaam en onbehulpzaam. Hoop in het belang van de zaak dat ze meer oplettend kan zijn, patiënten echt kan helpen bij het maken van een afspraak en wat aardiger kan zijn als je een keer 5 minuten te laat bent.

  Anders dan deze ervaring is de praktijk leuk.

  (Origineel)
  The orthodontist I worked with was great but the receptionist very unpleasant and unhelpful. Hope for the sake of the business she can be more attentive, try to actually help patients in setting up an appointment and be a bit more nice if you happen to be 5 minutes late once.

  Other then this experience the practice is nice.

 4. Meriem Alami

  (Vertaald door Google) 1 jaar, 4 keer dezelfde scanners vanwege hun vertraging, weken wachten op de volgende afspraak en nog steeds geen behandeling. Vermijden!

  (Origineel)
  1 year, 4 times the same scanners because of their delays, weeks to wait for the next appointment, and still no treatment. To avoid!

 5. Chelsea Bryce

  (Vertaald door Google) Ik reis een uur om hier te komen, het personeel is altijd vriendelijk en deskundig.

  (Origineel)
  I travel an hour to get here, the staff are always friendly and knowledgeable.

 6. Xincen Xie

  (Vertaald door Google) Ik had een zeer slechte ervaring met de orthodontist-assistent mevrouw Hilda Keshavaz.
  Het was een combinatie afspraak met haar en mijn orthodontist. Ik vertelde haar dat mijn beugel los was sinds vorige week zodra ze me ontving. Daarna wachtte ik 10 minuten op een orthodontische stoel aan het begin van mijn afspraak van 40 minuten. Nadat mijn orthodontist mijn beugel had gecontroleerd en vertrok, vroeg ik haar of ze me kon helpen met het repareren van de losse beugel. Ze weigerde en vertelde me dat de losse beugel over een maand helemaal geen impact zal hebben. Ik had mijn vermoeden, dus ik vertelde haar mijn ervaring eerder over hoe deze losse beugel op dezelfde tand (ja hij zat eerder los) me extra tijd bezorgde omdat mijn tand bewoog zonder de bevestigingsbeugel. Ze was erg ongeduldig en schold me uit en zei dat je het me 25 minuten geleden had moeten vertellen. Ik zei haar dat ik dat deed. Ze zei toen dat als je dat wilt, ik dat zal doen. Ze volgde niet de gebruikelijke aanpak (de gebruikelijke aanpak is om de hele draad te verwijderen en de beugel er weer op te plakken), in plaats daarvan opende ze de draad slechts aan één uiteinde en probeerde dat te repareren. Nadat ze klaar was met haar werk, kan ik mijn maand niet goed bijten of afsluiten omdat deze schijf te hoog was. Ik kan alleen op deze beugel bijten en alle andere tanden hingen. Ik vroeg haar vriendelijk om de beugel aan te passen. Ze zei dat het er perfect uitzag voor haar. Ze ziet geen problemen. Het bevestigen van de beugel valt niet binnen het bestek van deze sessie en ze deed het alleen omdat ik erop stond. Als ik me niet lekker voel, kan ik een nieuwe afspraak maken om de beugel te repareren. Toen weigerde ze meer met me te praten en zei ze dat ik moest vertrekken omdat er nog een patiënt op haar wacht. Ik heb dit met de receptioniste gecommuniceerd. Receptioniste belde haar terug en legde het uit, maar ze wil duidelijk geen tijd verspillen aan het praten met me. Ze ging weer weg. De receptioniste heeft meteen een andere orthodontist-assistent gevonden om de beugel te repareren. Deze assistent was het met mij eens dat de beugel te hoog was en verwijderde de beugel en plaatste een nieuwe voor mij.

  De ervaring was verschrikkelijk. Ik ben nog nooit zo behandeld door orthodontisten. Ze had in het begin niet het geduld op me en daarna werd ze extreem onbeleefd. Ik heb ook mijn twijfels over haar beroep, omdat ik niet zeker weet of de manier waarop ze mijn beugel repareerde erg vreemd leek en niet de gebruikelijke aanpak volgde zoals ik de afgelopen 13 maanden werd behandeld. Ik dien de klacht tegen haar in en ondertussen, VERMIJD alsjeblieft Hilda Keshavaz als je daar echt heen moet.

  Ik heb de afgelopen twee maanden 2 e-mails verzonden. Ik heb geen reactie ontvangen of ben door niemand van Lassus gecontacteerd, ondanks dat ze actief zijn in het beantwoorden van mij op sociale media.

  (Origineel)
  I had a very bad experience with the orthodontist assistant Ms Hilda Keshavaz.
  It was a combination appointment with her and my orthodontist. I told her my bracket was loose since last week as soon as she received me. Then I waited 10mins at orthodontic chair at the beginning of my 40mins appointment. After my orthodontist checked my braces and left, I asked her if she can help me fix the loose bracket. She refused and told me the loose bracket will have no impact at all in one month’s time. I had my suspicion so I told her my experience before about how this loose bracket on the same tooth (yes it was loose before) caused me extra time because my tooth moved without the fixing bracket. She was very impatient and scolded at me saying that you should’ve told me 25mins ago. I told her I did. She then said if that’s what you wish, I will do that. She didnt follow the usual approach (the usual approach is to remove the whole wire and stick the bracket back on), instead she opened the wire on one end only and tried to fix that. After she finished her work, I cannot bite nor close my month properly as this bracket was too high. I can only bite on this bracket only and all other teeth were hanging. I kindly asked her to adjust the bracket. She said it looked perfect for her. She doesn’t see any problems. Fixing the bracket is not in the scope of this session and she only did it because I insisted. If I am not feeling good, I can make another appointment to fix the bracket. Then she refused to talk to me anymore and told me to leave because she has another patient waiting. I communicated this with the receptionist. Receptionist called her back and explain but clearly she doesn’t want to waste her time talking to me. She left again. Receptionist has found me another orthodontist assistant immediately to fix the bracket. This assistant agreed with me that the bracket was too high and removed the bracket and put up a new one for me.

  The experience was awful. I have never been treated this way by any orthodontists. She did not have the patience on me at the beginning and then she became extremely rude after. I also have my doubts in her profession as I am not sure if the way she fixed my bracket seemed to be very odd and not following the usual approach as I was being treated in past 13 months. I am filing the complaint against her and meanwhile, please AVOID Hilda Keshavaz if you really have to go there.

  I have sent 2 emails in last two months. I have not received any response or being contact by anyone from Lassus despite they are active in replying to me in social media.

 7. Alisa Summerfield

  (Vertaald door Google) Vreselijke klantenservice en geldverspilling. Assistenten veranderen voortdurend en de communicatie tussen hen is slecht.
  Ik kwam naar de Lassus-kliniek en vroeg om een implantaat. Ik kreeg te horen dat om ruimte te maken voor het implantaat het nodig is om 3 (!) Jaar een beugel te dragen. De dokter gaf me geen andere keus. 1 jaar daarna heb ik een second opinion gehad en bleek dat het niet nodig was om de beugel in de hele mond te steken om een implantaat te plaatsen. Ik verloor veel geld en kreeg slechte service. Assistenten weigeren de reden van de behandeling uit te leggen en reageren ongepast als er vragen worden gesteld.

  (Origineel)
  Terrible customer service and a waste of money. Assistants change all the time and the communication between them is poor.
  I came to Lassus clinic asking to put an implant. I was told that in order to make space for the implant it is necessary to wear braces for 3 (!) years. The doctor didn’t give me any other option. 1 year after I had a second opinion and it turned out that it was not necessary to put the braces in the whole mouth in order to put an implant. I lost a lot of money and got poor service. Assistants refuse to explain the reason of the treatment and react inappropriate when questions are asked.

 8. Igor Maksimovic

  (Vertaald door Google) Alles was in orde
  Met dank aan de receptie en al het personeel
  Ik stel voor dat je hier orthodontie doet
  Ik las de commentaren en vond het nodig om te zeggen dat de assistenten van Hilda erg aardig waren
  Ik weet niet wat er is gebeurd, maar mijn persoonlijke ervaring met orthodontie en Hilda was geweldig
  Bedankt iedereen

  (Origineel)
  Everything was fine
  Thanks to the reception department and all the staff
  I suggest you do orthodontics here
  I read the comments and found it necessary to say that assistants Hilda were very kind
  I do not know what happened, but my personal experience with orthodontics and Hilda was great
  Thank you all

 9. Serena K

  (Vertaald door Google) Vermijd deze plek ALS u de voorkeur geeft aan tandartsen die prioriteit geven aan de menselijke gezondheid, in plaats van een hebzuchtige aanpak voor hun lucratieve bedrijf. Uw keuze.

  Ik heb 3 verschillende teleurstellende herinneringen aan deze plek. Hier is de laatste en laatste (omdat ik daar geen patiënt meer ben!):
  Ik ging naar Lassus Orthodontie met een specifiek probleem en mijn verzoek was om de diagnose van het probleem te horen. Ik wilde de kernreden achter het probleem weten. Zeer vergelijkbaar met de opmerking hieronder, haastten ze me naar de Xray (ik accepteerde het niet) en presenteerden me toen snel enkele behandelingsopties. “maar” zei ik, ik “heb nog steeds niet van je gehoord WAAROM het probleem kan bestaan. Ik kan nu geen beslissing nemen voor behandeling. En hoe zit het met je eerst mijn gebit te controleren?” Toen herinnerde de tandarts (een man van middelbare leeftijd, zijn naam vergeten) zich dat de tandartsstoel in de kamer bestond, liet me daar zitten en opende ongewild mijn mond om het te controleren. Hij gaf gewoon geen betrouwbare vibes.
  Wat hij aan het eind zei, klonk niet logisch en was niet overtuigend. Ik heb geen logisch argument gehoord WAAROM het probleem mogelijk bestaat. Ik voelde me niet veilig. Toen bood hij aan om als behandeling beugels in mijn volle mond te steken (duizenden euro’s). In wezen bood hij vooraf een BEHANDELINGSPLAN ZONDER EEN JUISTE DIAGNOSE aan.
  Oh, niet te vergeten dat hij binnen 10 minuten nadat ik de kamer binnenkwam voor mijn afspraak zei “nu moet ik weg, andere tandartsen hebben me nodig”.
  Wat de…? Ik ben hier, een patiënt, die voor uw tandheelkundige consultatiedienst betaalt, HALLO ?! Hoe onprofessioneel was dat. Dat was de kers op de taart.

  Zo geïrriteerd verliet ik de praktijk. (Het beste is dat ze me € 22 in rekening brachten voor zo’n onprofessioneel “consult” -afspraak!) Ging de volgende dag naar een andere tandarts. Gelukkig koos ik deze plek na veel onderzoek en de tandarts daar luisterde goed naar mijn klacht, vroeg zelfs mijn leeftijd, beroep, enz.Om mijn levensstijl te begrijpen, hoe dit mijn gebit kan beïnvloeden, en hij gaf echt om en keek me in de ogen terwijl je tegen me praat, snap je wat ik bedoel?
  Na enkele niet-opdringerige tests zonder röntgenfoto’s, bedacht hij een diagnose die logisch was.

  Een hebzuchtige benadering voor een lucratief “tandartsenbedrijf” lijkt volgens mijn ervaring de mentaliteit achter Lassustandarts te zijn, hoe aardig en goedlachs sommige tandartsen ook zijn.

  Je zit net achter mijn geld aan en geeft me in ruil daarvoor geen professionele service, Lassus. Dit is jammer. Nooit meer.

  (Origineel)
  Avoid this place IF you prefer dentists who prioritise human health, rather than prioritising a greedy approach for their lucrative business. Your choice.

  I have 3 different disappointing memories with this place. Here’s the last and final one (because I’m no longer a patient there!):
  I went to Lassus Orthodontie with a specific problem and my request was hearing the diagnosis of problem. Wanted to know the core reason behind the problem. Very similar to the comment below, they rushed me to the Xray (I didn’t accept) and then quickly presented me some treatment options. “but” I said, I”still haven’t heard from you WHY the problem may be existing. I can’t make a decision for treatment now. Also well what about you checking my teeth first?” Then, the dentist (a middle aged man, forgot his name) remembered the dentist chair exists in the room, let me sit there and opened my mouth to check, unwillingly. He just didn’t give any trustworthy vibes.
  What he said at the end, didn’t sound logical and wasn’t convincing. I didn’t hear a logical argument WHY the problem may be existing. I didn’t feel safe . Then he offered to put brackets in my full mouth as a treatment (thousands of euros). Basically he offered a TREATMENT PLAN WITHOUT A PROPER DIAGNOSIS beforehand.
  Oh, not to forget that within 10 mins after I entered the room for my appointment, he said “now I have to leave, other dentists need me”.
  What the…? I’m here, a patient, paying for your dental consultation service, HELLO?! How unprofessional was that. That was the cherry on the top of the pie.

  So very annoyed, I left the practice. (Best part is they charged me € 22 for such a unprofessional “consultation” appointment!) Went to another dentist next day. Fortunately, I picked this place after lots of research and the dentist there properly listened to my complaint, even asked my age, occupation, etc to understand my lifestyle, how it may effect my dental health, and he actually cared and looked into my eyes while talking to me, you know what I mean?
  After some non intrusive tests without need for X-rays, he came up with a diagnosis, which made sense.

  A greedy approach for a lucrative “dentist business” seems to be the mindset behind Lassustandarts, according to my experience, no matter how nice and smiley some dentists may be.

  You are just after my money and not giving me a caring an professional service in return, Lassus. This is a shame. Never again.

 10. Coen Suurs

  Ik heb mijn Invisalign hier laten plaatsen en mijn maandelijkse “onderhoud” laten doen. Ik ben erg tevreden over mijn gehele behandeling. Vriendelijke mensen, en ik word altijd door dezelfde persoon behandeld.

 11. Cumaran Arumugam

  Ik ben hier langs geweest voor een intake gesprek voor Invisalign. Het ging om een kleine correctie aan m’n ondertanden. Er werd mij verteld dat de procedure 18(!) maanden zou duren. De meest uitgebreide variant dus. Toen ben ik naar een …

 12. Dc Vd Bijl

  Ondanks dat de praktijk telefonisch bereikbaar zou moeten zijn, wordt er gewoon niet opgenomen. Net zo min als de tandarts. De beugel van mijn dochter wordt nu door wisselende “ professionals” onderhouden sinds het vertrek van 2 krachten ( …

 13. Marcel de Leeuwerik 0

  Vanmorgen met mn jongen op bezoek in de Apollolaan. Na half uurtje wachtkamer maar ‘ns voorzichtig geïnformeerd hoe lang nog…
  Binnen 1 minuut vervolgens ontboden door de dame van dienst en binnen 1 minuut ook weer buiten: hij had moeten bellen, want voor 4 losse slotjes (5m per stuk volgens mijn info) had ze geen tijd. En of ‘i ‘op een kokosnoot gekauwd heeft, ofzo?!’

  Vervolgens niet gelukt om een vlotte, nieuwe afspraak te maken, die niet onder schooltijd zou vallen.

  Jammer, hoor.

  Vooruit, extra sterretje voor de koffie.
  Die was lekker.

 14. Dc Vd Bijl

  Ondanks dat de praktijk telefonisch bereikbaar zou moeten zijn, wordt er gewoon niet opgenomen. Net zo min als de tandarts. De beugel van mijn dochter wordt nu door wisselende “ professionals” onderhouden sinds het vertrek van 2 krachten ( waar we overigens WEL tevreden over waren)
  Bij het afbreken van een slotje op dezelfde dag na een niet zo kindvriendelijke behandeling, konden we niemand bereiken ( half uur lang).
  Toen het uitstekende draad door mijn dochter zelf maar afgeknipt. Leve de vistangetjes…
  Overigens wanneer de tandartsen zelf (accuut) ziek zijn of van tijdstip willen veranderen, heb ik daar zonder probleem gehoor aangegeven. Andersom krijg je ongeacht de reden wel de rekening.
  Heel jammer.
  Mvg

 15. Cumaran Arumugam

  Ik ben hier langs geweest voor een intake gesprek voor Invisalign. Het ging om een kleine correctie aan m’n ondertanden. Er werd mij verteld dat de procedure 18(!) maanden zou duren. De meest uitgebreide variant dus. Toen ben ik naar een andere orthodontist geweest die vertelde mij dat het in 6 maanden kon, en dat is gelukt. Hele incapabele beslissing van deze orthodontist waardoor ik bijna 1000 euro duurder uit was geweest!

 16. Soulaiman Baghdadi

  Vermijden wanneer je aangeeft te laat te komen door het verkeer sturen ze al voor de tijd van de afspraak een mail met daarin niet komen opdagen.
  Vervolgens bieden ze een alternatief van zeker 3 weken verder wanneer je op locatie komt krijg je 3 medewerksters 1 hele onbeschofte die ik aan de lijn had die haar standpunt even wou door drukken wanneer ik aan geef de afspraak niet meer wil en wel een andere ortho ga zoeken sturen ze je alsnog een mail met bevestiging van de afspraak deze ortho heeft mijn hele mening over de lasus verslechterd ik loop ook bij de tandarts die aangesloten is bij lasus ben in staat en sta op punt allee bij hun weg te trekken

 17. pofjes nemen

  Absoluut vermijden! Midden in mijn behandeling (1jaar) kreeg ik een mail dat mijn orthodontist verhuist is, geen waarschuwing of iets. Nieuwe orthodontist met compleet ander behandel plan gekregen. Ook nog eens onvriendelijk en kijkt je raar aan als je vraagt of hij uit wil leggen wat er gaande is. Je kan moeilijk afspraken maken, bijna standaard pas 5/6 weken na de vorige (terwijl ze zeggen dat je het over 4 weken moet inplannen). Verplaatsen kost je ook minstens 2 weken extra. Ook ben ik al twee keer door lassus gebeld om te vragen of mijn afspraak niet verplaatst kon worden naar later, het is duidelijk dat deze orthodontie praktijk geen rekening houdt met haar klanten!

 18. Petra van der Meer

  Ik ben enkele weken voor een intake geweest voor een inzichtbare beugel. De beste man heeft 1 minuutje in m’n mond gekeken, mompelde een bedrag van € 2600,- en een looptijd van 1,5 jaar. Dat was dat en nu een rekening ontvangen van deze ‘intake’. Zelden zo’n slechte service meegemaakt!

  Inmiddels bij een andere orthodontist geweest die uitgebreid de tijd voor me nam, € 1000 goedkoper en een looptijd van 4 maanden. En deze intake was volledig gratis.

 19. Tarick Ruijvekamp

  (Vertaald door Google) Topservice!

  (Origineel)
  Top service!

 20. Robin De Rooy

  Super fijne service. Asai heeft uitstekend advies gegeven en ik ben erg blij met het resultaat. Ik stuur al m’n vrienden naar Lassus Ortho 🙌🏼👍🏼

 21. Adriaan Bruning

  Uitstekend en eerlijk advies gekregen mbt het plaatsen van een beugel. Uiteindelijk gekozen voor Invisalign. Vanaf het begin af aan goed geholpen door kundig en vriendelijke personeel. Ik kan het zeker weten aanraden om hier naartoe te gaan.

 22. Ellen Mulder

  Voor een invisalign behandeling ben ik heel goed geholpen door Lassus Orthodontie (orthodontist Snijder)! Vooraf werd een duidelijk behandelplan opgesteld en de (on)mogelijkheden rustig besproken. Vriendelijke en professionele staff. Uiteindelijk was ik een maand eerder klaar met de behandeling dan gepland. Vooraf elke afspraak wordt een herinneringsms verstuurd, ook erg prettig. Ik raad Lassus van harte aan! Ik ben (weer) helemaal tevreden met mijn smile.

 23. sylvia wurmseher

  (Vertaald door Google) Ik heb hier mijn Invisalign-behandeling gehad. Zeer vriendelijk en behulpzaam personeel, gemakkelijke en flexibele planning. Kan aanbevelen!

  (Origineel)
  Had my Invisalign treatment here. Very friendly and helpful staff , easy and flexible scheduling . Can recommend !

 24. Eugenia c

  (Vertaald door Google) Momenteel heb ik hier mijn orthodontische behandeling (tot nu toe 7 maanden) zeer vriendelijke professionals, ze leggen uit wat ze gaan doen en lossen al uw vragen op. Ik ben verhuisd uit Amsterdam, dus ik moet 4 uur reizen om daar te komen, maar het is het absoluut waard. 100% aanbevelen

  (Origineel)
  Currently having my orthodontic treatment here( 7 months so far) very friendly professionals, They explain what they’re going to do and resolve all of your questions. I moved out of Amsterdam so I have to travel 4h to get there, but it’s completely worth it. Recommend 100%

 25. Flo van Veen

  Top geholpen door Asai! Hele fijne communicatie, weet wat hij doet. Ik had nooit verwacht dat ik met mijn gebit zulke mooie resultaten kon krijgen met een Invisalign beugel, de techniek is echt heel bijzonder! Zeker een aanrader om naar deze praktijk te gaan.

 26. F -

  Top geholpen door Asai! Hele fijne communicatie, weet wat hij doet. Ik had nooit verwacht dat ik met mijn gebit zulke mooie resultaten kon krijgen met een Invisalign beugel, de techniek is echt heel bijzonder! Zeker een aanrader om naar deze praktijk te gaan.

 27. Anna Toro

  (Vertaald door Google) Ik heb tot nu toe een geweldige ervaring gehad bij Lassus Orthotondics, ondanks hun lage waardering ging ik door met hen en werd ik zeer goed behandeld. Ik moet toegeven, de receptioniste kan een beetje onaangenaam zijn, maar alles gaat voorbij dat vriendelijk en professioneel is. Ricardo is echt geweldig, je hebt geluk als je hem op je consult krijgt.

  (Origineel)
  I have had a great experience at Lassus Orthotondics so far, despite their low rating I went ahead with them and been treated very well. I must admit, the receptionist can be a bit off putting, but anything pass that is friendly and professional. Ricardo is truly amazing, you are lucky if you get him on your consultation.

 28. Tim Bruggeman

  Wat een prut zaak. Kom je alleen om een bitje te maken en paar dagen later op te halen. Ruim op tijd kom je aan, komt het nieuws: “meneer uw bitje is er niet”. Of ik volgende keer zelf wou bellen voor ik kwam… Wat een prutsers. Dacht heel even dat de reviews overdreven waren, maar ik sta nu wel verbaasd te kijken hoe dat zij een zaak runnen. Amateuren.

 29. Maya Udalova

  (Vertaald door Google) Zeer vriendelijke en zorgzame service van mijn dokter Asai Snijder!
  Ik kwam in december 2019 naar deze kliniek om Invisalign te vragen en sindsdien lijkt het elke keer dat ik kom een bezoek aan een oude goede vriend die ook voor mijn glimlach zorgt.
  Zeer professionele en zorgzame aanpak, en mijn tanden worden steeds beter, terwijl ik dichter bij de einddatum van mijn Invisalign-behandeling kom.
  Het is echt aan Asai te danken dat de hele Invisalign-ervaring zo gemakkelijk voor me gaat.
  Zou Lassus absoluut aanbevelen en vooral als je Asai als je dokter kunt krijgen!

  (Origineel)
  Very friendly and caring service from my doctor Asai Snijder!
  I came to this clinic in December 2019 to ask for Invisalign and since then every time I come seems like a visit to an old good friend who also takes care of my smile.
  Very professional and caring approach, and my teeth are getting better and better, while I am coming closer to the end date of my Invisalign treatment.
  It is really due to Asai that the whole Invisalign experience is going so easy for me.
  Absolutely would recommend Lassus and especially if you can get Asai as your doctor!

 30. Alicja Lojowska

  (Vertaald door Google) VERMIJD DEZE PLAATS !!! Na 2 jaar een beugel te hebben gedragen, waren mijn tanden niet eens bijna recht! Het personeel is incompetent en onprofessioneel. Ze hebben mij geen behandelplan of prijsschatting gegeven die de Nederlandse overheid vereist. Ze vertelden me alleen dat ze niet weten wanneer de behandeling klaar zal zijn, want het hangt allemaal af van mijn gebit. Telkens als ik me zorgen maakte over het uiterlijk van sommige tanden, gaven ze me uitleg dat het niet kan worden verbeterd. Dit alles bleek vals te zijn, zoals ik later ontdekte toen ik voor een second opinion ging. De orthodontist van de second opinion was verrast om zo weinig vooruitgang voor mijn gebit te zien, hoewel het al twee jaar was. Ik ontdekte daar dat er nog veel dingen moeten worden gecorrigeerd en dat er veel dingen verkeerd zijn gedaan! Ik ga nu met die second opinion orthodontist en ik zal de huidige beugels moeten laten verwijderen en de nieuwe moeten laten plaatsen, het zal nog 9 maanden duren om te voltooien! Ik zal niet eens de totale kosten noemen. Ik heb Lassus gevraagd om me het geld terug te geven, maar ze negeren gewoon mijn e-mails. Ik kreeg maar één antwoord dat mijn feedback naar de manager was gestuurd en dat was een paar weken geleden.

  Om dit specifieker te maken, is hier het volledige verhaal. Ik begon de behandeling bij Lassus in november 2018. Zoals ik al zei was er geen behandelplan en geen prijsinschatting. De beugels zijn geplaatst door een nogal onervaren assistent. Een second opinion vertelde me dat de beugels verkeerd zijn geplaatst. Iets dat Lassus al twee jaar niet heeft opgemerkt.

  Wat betreft de orthodontist, Dennis Schyfsma, hij heeft nooit een gesprek met mij gehad. Om de paar maanden kwam hij gewoon letterlijk 10 seconden naar mijn tanden kijken, zei iets tegen de assistent en terwijl hij wegliep liet hij me duimen omhoog en zei “ziet er goed uit!” of “veel geluk!” !!! Geen commentaar. Toen mijn behandeling 2 jaar naderde, kreeg ik te horen dat hij niet meer bij Lassus werkt. Ze vertelden me dat ze nu een nieuwe orthodontist Riccardo hebben die eenmaal per week uit Barcelona komt (midden in een pandemie …).

  De orthodontist die de eerste 1 jaar voor mijn gebit zorgde, was vrij moeilijk om mee te communiceren. Ze gaf bijna geen uitleg en telkens als ik iets vroeg, waren haar antwoorden niet duidelijk. Op een gegeven moment verliet ze Lassus en nam haar collega Asai Snijder het komend jaar over. Hoewel hij veel gemakkelijker communiceerde en zijn uitleg overtuigend klonk, bleek de uitkomst vrij slecht te zijn en dit dwong me tot een second opinion. Concreet vroeg ik hem het hele jaar over twee voortanden (laterale snijtanden) die volgens mij duidelijk scheef leken te zijn. Maar ik hoorde één antwoord: dat ze volgens de wortels zijn gepositioneerd en dat er niets kan worden veranderd, maar ik kan naar een tandarts gaan om ze in te vullen met een tandheelkundig composiet om ze er recht uit te laten zien (!). Ik kwam erachter van de nieuwe orthodontist Riccardo en van de second opinion dat het gemakkelijk kan worden verholpen met orthodontie … Een ander ding waar ik naar vroeg was dat ze mijn twee voortanden (de centrale snijtanden) te ver naar voren maakten. Ik vroeg hem om het te corrigeren, maar hij zei dat ze zich in de juiste positie bevonden. Ik ontdekte uit de second opinion dat ik gelijk had. Asai was ook bijna het hele jaar bezig met het corrigeren van mijn ondertanden. De second opinion zegt dat ze veel te druk zijn en dat de boventanden niet op één lijn liggen met de lagere. Telkens wanneer ik hem vroeg wanneer de beugel verwijderd zou worden, zei hij me altijd dat hij het niet weet, dat het aan mijn tanden ligt, maar toen de tijd bijna twee jaar naderde, vertelde hij me dat waarschijnlijk volgende maand. Maar toen kwam de nieuwe orthodontist (Riccardo) en zei dat er nog meer dingen te corrigeren waren. Dit was gewoon teveel en op dat moment besloot ik voor een second opinion te gaan. Ik ben blij dat ik ben gegaan, want nu voel ik eindelijk dat ik in goede handen ben, maar ik ben ook kapot van hoeveel tijd en geld ik heb verspild bij Lassus, om nog maar te zwijgen van de onnodige pijn die ik heb ervaren vanwege hun ernstige gebrek aan competenties !!!

  (Origineel)
  AVOID THIS PLACE !!! After 2 years of wearing braces, my teeth were not even close to being straight! The staff is incompetent and unprofessional. They did not provide me with neither treatment plan nor price estimation that are required by the Dutch government. They were only telling me that they don’t know when the treatment will be finished because it all depends on my teeth. Whenever I had concerns about the look of some teeth they were giving me explanations that it can’t be improved. All of this turned out to be false as I later found out when I went for a second opinion. The orthodontist from the second opinion was surprised to see such little progress for my teeth although it was already two years. I found out there that there are many things still to be corrected and many things that were done wrong! I am going now with that second opinion orthodontist and I will need to have the current braces removed and the new ones placed, it will take 9 months more to complete! I will not even mention the total cost. I have been asking Lassus to give me the money back but they just ignore my emails. I received only one reply that my feedback was sent to the manager and that was a few weeks ago.

  To make this more specific here is the full story. I started the treatment at Lassus in November 2018. As I said there was no treatment plan provided nor price estimation. The braces were placed by a rather inexperienced assistant. A second opinion told me that the brackets are placed incorrectly. Something that Lassus haven’t noticed over two years.

  Regarding the orthodontist, Dennis Schyfsma, he never had any conversation with me. Every few months he was just coming to look at my teeth for literally 10 seconds, said something to the assistant and while walking away he was showing me thumbs up and saying “looks good!” or “good luck!” !!! No comment. When my treatment was approaching 2 years I was told that he no longer works at Lassus. They told me that now they have a new orthodontist Riccardo who comes from Barcelona once per week (in the middle of pandemia …).

  The orthodontist assistant that was taking care of my teeth over the first 1 year was pretty hard to communicate with. She was giving almost no explanation and whenever I asked something her answers weren’t clear. At a certain point she left Lassus and her colleague Asai Snijder took over for the next entire year. Although he was much easier to communicate and his explanations sounded convincing, the outcome turned out to be pretty bad and this forced me to go for a second opinion. Specifically, I was asking him for the entire year about two front teeth (lateral incisors) that clearly seemed to me to be crooked. But I heard one answer: that they are positioned according to the roots and nothing can be changed but I can go to a dentist to fill them in with a dental composite to make them look straight (!). I found out from the new orthodontist Riccardo and from the second opinion that it can be easily fixed with orthodontics… Another thing that I was asking about was that they made my two front teeth (the central incisors) too much to the front. I asked him to correct it but he said that they are in the correct position. I found out from the second opinion that I was right. Asai also spent almost the whole year correcting my lower teeth. The second opinion says that they are way too crowded and that the upper teeth do not align with the lower ones. Whenever I asked him when the braces will be removed he was always telling me that he doesn’t know, that it is up to my teeth but when the time was approaching two years he told me that next month most probably. But then the new orthodontist (Riccardo) came and said that there are more things to correct. This was just too much and at that moment I decided to go for a second opinion. I am happy I went because now I finally feel that I am in good hands but I am also devastated how much time and money I wasted at Lassus, not to mention the unnecessary pain I experienced due to their serious lack of competences!!!

 31. Ashley Vinson

  (Vertaald door Google) Ik had mijn eerste consult een paar weken geleden bij Lassus.
  Ik was een beetje zenuwachtig over mijn bezoek nadat ik alle online recensies op Google had gelezen waar veel negatieve feedback was.

  De orthodontist die ik Ricardo ontmoette, was echter zo geweldig, zo vriendelijk, zo goed in zijn werk en in het aanbieden van oplossingen, tijdlijnen en uitleggen hoe alles werkte (inclusief hoe ik in het algemeen mijn glimlach kon verbeteren), dat ik me meteen op mijn gemak voelde. De receptioniste was ook vriendelijk en behulpzaam. Ik weet niet zeker wat er in het verleden is gebeurd, maar ik voelde me buitengewoon op mijn gemak en blij met het consult en begin volgend jaar met mijn beugel. Er hangt daar een super leuke vibe!

  (Origineel)
  I had my first consult a few weeks ago at Lassus.
  I was a bit nervous about my visit after I read all the online reviews on Google where there was a lot of negative feedback.

  However, the orthodontist I met Ricardo, was so awesome, so friendly, so good at his job and at offering solutions, timelines, and explaining how everything worked (including how I could overall improve my smile), that I immediately felt at ease. The receptionist was also friendly and helpful. I am not sure what happened in the past, but I felt extremely comfortable and happy with the consult and will begin my braces next year. There is a super nice vibe there!

 32. Allard Warmelink

  Graag wil ik de organisatie bedanken voor het advies en de behandeling. Bij ontvangst is er uitgebreid de tijd genomen om een analyse te maken.

  Op basis van de analyse is er een advies en een behandel plan opgesteld. Ik ben erg tevreden over de behandelingen en het resultaat. Het personeel is ook erg vriendelijk en zorgzaam.

 33. Mai Lan Chi

  (Vertaald door Google) De communicatie is erg onduidelijk en ik voel geen vriendelijke sfeer vanuit de frontoffice. Jammer!

  (Origineel)
  The communications is very unclear and I don’t feel any friendly vibe from the front office. Too bad!

 34. Jessica Rangel

  (Vertaald door Google) Ik zou niet aanraden hierheen te komen.

  Ik kwam hier in september 2019 om een Invisalign te starten, en het proces was zo moeizaam lang. Pas in januari 2020 kreeg ik mijn behandelplan.

  Er waren nooit afspraken beschikbaar, je zou minstens een maand moeten wachten tussen elk bezoek. Ze lieten me ook van locatie wisselen vanuit het stadscentrum, wat ertoe leidde dat ik constant 30 minuten van mijn werk en fietsen moest vertrekken in plaats van 5 minuten. Ze gaven geen voorafgaande waarschuwing of vermelding van deze locatie.

  Ik wilde alleen een kleine reparatie doen, een paar tanden rechtzetten. Ze gaven me een plan van 48 weken met bepaalde dingen die ik niet wilde doen. Het voelde alsof ze alleen maar naar mijn scans keken, een algemeen plan maakten en niet wilden luisteren naar mijn individuele zorgen. Meer alsof ik op een dag gewoon een afspraak was. Ik kreeg ook geen diepgaande discussie over wat het zou inhouden, dus tekende ik papieren zonder te weten dat daarvoor de knoppen, banden, enz. Nodig zouden zijn.

  Ik schrijf deze recensie op een later tijdstip, aangezien ik net mijn Invisalign-behandeling heb afgerond bij een andere orthopedisch instrumentmaker. Ik ben zo, zo dankbaar dat ik ben overgestapt. Ik heb het resultaat dat ik wilde in 14 weken en bespaar een hoop geld! (Betaalde minder dan de helft van wat Lassus me citeerde).

  (Origineel)
  I would not recommend coming here.

  I came here in September 2019 to start an Invisalign, and the process was so painstaking long. It wasn’t until Jan 2020 I was able to get my treatment plan.

  There were never appointments available, you’d have to wait at least a month in between each visit. They also had me switch locations from city center which resulted in me constantly having to leave work and biking 30 minutes instead of 5. They gave no prior warning or mention of this location.

  I only wanted to do a minor fix, to straighten out a few teeth. They gave me a plan that was 48 weeks, with certain things I did not care to do. It felt like they just looked at my scans, made a general plan and didn’t care to listen to my individual concerns. More like I was just another appointment in the day. I also didn’t get an in-depth discussion of what it would involve so I signed papers without knowing it would require the buttons, bands, etc.

  I am writing this review at a later time, as I just completed my Invisalign treatment at another ortho. I am so, so thankful I switched. Got the result I wanted in 14 weeks and save a ton of money! (Paid less than half of what Lassus quoted me at).

Laat hieronder een review achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *